Son Yazılar
Ana Sayfa / admin (page 30)

admin

Göktürk Devleti

552 yılında Avar hâkimiyetinden kurtulup Bumin Kağan önderliğinde bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Merkezi Ötüken’dir. Bumin Kağan ülkenin batı tarafını kardeşi İstemi Yabgu’ya vererek, yönetimde ikili teşkilat esasını uyguladı. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Göktürkler, Çin, Sasani, Bizans ve Akhun devletleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilere girmişlerdir. İpek Yolu hâkimiyeti için Akhunlara …

"Daha Fazla Oku"

Avrupa Hun Devleti

Kavimler Göçü’ne neden olan Hunların bir bölümü Balamir önderliğinde Gotlar’ı yenerek Macaristan’da Avrupa Hun Devletini kurdular. En önemli hükümdarları Atilla’dır. Uyarı: Avrupalılar Attila’yı kendilerini cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderildiğine inanmışlar ve ona Tanrı’nın Kamçısı (YGS sorusu) unvanını vermişlerdir. Avrupa Hunları, Bizans ve Batı Roma ile askeri ve siyasi ilişkilerde bulunmuşlardır. Atilla …

"Daha Fazla Oku"

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Coğrafi konumu: Bizans sınırında bir uç beyliği olması. Bu durum Anadolu’ya gaza ve cihat yapmak için gelen Türkmenlerin Osmanlıya katılmalarını sağlamıştır. Gaza ve cihat politikası. Bizans’ın durumu: Bu dönemde Bizans eski gücünü kaybetmiştir. Merkezi dinlemeyen tekfurların halka iyi davranmaması. Balkanların durumu: Pek çok milletin birbiriyle mücadele ediyor olması. Siyasi ve …

"Daha Fazla Oku"

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskan Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de fethedilen bölgelere Anadolu’dan Türkmenler yerleştirildi. Yaklaşık iki yüz yıl süren bu uygulamaya iskân politikası denmiştir. Yerleştirme işi kendiliğinden gidenler ve sürgün yoluyla gönderilenler olmak üzere iki yolla yapılırdı.  İskâna tabi tutulan ailelerin bütün ihtiyaçları bir süre için devlet tarafından karşılanırdı. Bunlara toprak verilir, vergi muafiyeti getirilir, böylece …

"Daha Fazla Oku"

YILDIRIM BAYEZİD DÖNEMİ (1389-1402)

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. İstanbul’u dört kez kuşatmış ancak do­ğuda Timur, batıda Haçlı tehlike­leri nedeniyle bu kuşatmalar kaldırılmıştır. Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımları engellemek için Anadolu Hisarını(Güzelce Hisar) yaptırmıştır. Bizans’la yapılan antlaşma sonucu Bizans vergiye bağlandı, İstanbul’da bir Türk mahallesinin kurulması ve buraya kadı atanmasına karar verildi. Niğbolu Savaşı (1396) Yıldırım’ın …

"Daha Fazla Oku"

İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA

I. Dünya Savaşı toplumları siyasi, ekonomik, kültürel vb. birçok yönden etkiledi. Savaş sırasında yaşanan ekonomik sıkıntılar savaştan sonra tüketim isteğinin artmasına ve sanayinin gelişmesine neden oldu. Sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük hayata girdi; elektrikli araçların kullanımında artış görüldü. Avrupa’da kara ve demiryolları ulaşımı kolaylaştırıldı. Taşıt yapımında seri üretim yaygınlaştı. Kıtalar arası ulaşımda gemilerin …

"Daha Fazla Oku"

Orhun Abideleri

TÜRK TARİHİNİN YAZILI TANIKLARI: ORHUN ABİDELERİ Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilen Orhun Kitabeleri Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile “Bengü Taşlar” denmiştir. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır. Yolluğ Tigin aynı zamanda …

"Daha Fazla Oku"

Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

Totaliter Rejim ne demek? Totaliter rejimler, topluma ve bireylere hemen hemen hiçbir özgürlük tanımayan, tüm toplumu belirli bir ideoloji doğrultusunda yönlendiren, kullanan ve bunun için de baskıcı yöntemleri devreye sokan yönetim sistemleridir. Totaliter rejimlerin 20. yüzyıldaki en belirgin örnekleri, faşizm, nazizm ve komünizmdir. Sözü edilen sistemlerin tümünde devlet, belirli bir …

"Daha Fazla Oku"