Home / admin (page 30)

admin

17. Yüzyıl Islahatları

Islahat Ne Demek? : Zaman içinde bozularak görevini gerektiği şekilde yerine getiremeyen kurumlarda yapılan yeniden düzenleme, değiştirme ve iyileştirme faaliyetleridir. 17.YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ XVII. yüzyıl ıslahatlarının temel amacı devlet otoritesini yeniden kurmak, iç güvenliği sağlamak, askeri yapıyı düzenlemek ve ekonomik aksaklıklara çözüm üretmektir. Ağırlıklı olarak askerlik ve maliye alanında …

Devamını Oku

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli (12 Ocak 1920)

Amasya’ görüşmelerinde Mebusan Meclisinin toplanma kararı alınmış seçimler yapılmış ve Mustafa Kemal’de Erzurum Milletvekili olmuştu. Seçimleri Müdafaa-i Hukukçular kazanmıştı. Mustafa Kemal güvenlik nedeniyle meclis çalışmalarına katılamamış ancak gidecek vekillerden bir takım isteklerde bulunmuştur. Bu istekler; 1 – Mustafa Kemal’i Meclis Başkanı seçtirmelerini. 2 – Mecliste Müdafai Hukuk grubu kurmalarını 3 …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti Duraklamanın Nedenleri

Duraklama Dönemi’ndeki padişahlar şunlardır: III. Mehmet (1595- 1603) I. Ahmet (1603 – 1617) I. Mustafa (1617 – 1618) II. Osman (1618 – 1622) I. Mustafa (1622 – 1623) IV. Murat (1623- 1640) Sultan ibrahim (1640- 1648) IV. Mehmet (1648 – 1687) II. Süleyman (1687- 1691) II. Ahmet (1691 – 1695) …

Devamını Oku

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 3. Yazılı

S–1- ABD’nin 2.Dünya Savaşı öncesi tutumu ve Atlantik Bildirgesi hakkında bilgi veriniz.     S–2-II. Dünya Savaşında Türkiye’nin aldığı önlemleri ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri maddeler halinde yazınız. a- b- c- d- e- S–3- Yatıştırma Politikası hakkında bilgi veriniz. Hangi olay sonucu sona ermiştir? Yazınız.   S–4- İkinci Dünya Savaşın’dan sonra …

Devamını Oku

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. İkinci Dünya Savaşının sonuçlarını yazınız. a- b- c- d- 2. İkinci Dünya Savaşındaki tarafları gruplar halinde yazınız. Mihver Müttefik 3. Montrö Boğazlar Sözleşmesinde alınan kararları maddeler halinde yazınız. a- b- c- 4. Almanya’nın Nazi partisi döneminde dış politikasının üçüncü aşamasını ve bu aşamada yapılan hareketlerden birini …

Devamını Oku

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. I. Dünya Savaşının sonuçlarını yazınız. (10 puan) a- b- c- d- e- 2. İki Savaş arası dönemde dünyada meydana gelen gelişmeleri yazınız. (10 puan) a- b- c- d- e- 3. 1929 Ekonomik Krizinde Türkiye’nin aldığı önlemleri yazınız. (10 puan) a- b- 4.1923-1939 yılları arasında Türk dış politikasında …

Devamını Oku

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1566 – 1579)

Kanuni’nin ölümünden sonra tahta çıkan oğlu II. Selim Dönemi’nde devletin genişlemesi devam etti. II. Selim devletin idaresini Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’ya bı­rakmıştır. Bunun için bu döneme “Sokullu Dönemi” adı verilir. Bu dönemin padişahları II. Selim ve III. Murat’tır. Bu dönemin önemli olayları: Yemen yeniden alındı. Sakız Adası alındı. Kıbrıs fethedildi (1571). İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı (1571). 1571’de Kıbrıs alınarak Doğu Akdeniz’deki Osmanlı …

Devamını Oku

Anadolu Türk Beylikleri Dönemi

Osmanoğulları: Oğuzların Kayı boyu tarafından kurulmuşlardır. Söğüt ve Domaniç dolaylarında kuruldu. Karamanoğulları:  Oğuzların Afşar kolundandırlar. Merkezi Karaman’dır. Osmanlı’yı en fazla uğraştıran beyliktir. Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır. Germiyanoğulları: Merkezi Kütahya’dır. Toprakları Osmanlı’ya çeyiz ve vasiyet yoluyla geçmiştir. Karesioğulları: Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kuruldu. Orhan Bey döneminde Osmanlı Devletine katılmışlardır. Denizci bir beyliktir. …

Devamını Oku