Son Yazılar
Home / admin (Sayfa 20)

admin

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

İmzalanma Nedenleri ( Osmanlı Devletini Ateşkesi İmzalamaya İten Nedenler) Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki bağlantının kesilmesi. [1918 yılı sonlarına doğru Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi, Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki bağlantıyı kesmişti. Bu durumun sonucunda Almanya’dan gerekli yardımlar alınamayacaktı.] Trakya ve İstanbul, olası bir Yunan saldırısına karşı açık hâle gelmişti. İngilizlerin Suriye …

Daha Fazla Oku

Tarih Yazıcılığı

TARİH YAZICILIĞININ GELİŞİMİ: İlk tarih yazıcılığını Hititler anallar yazarak başlatmışlardır. Hititler öldükten sonra tanrıya hesap vereceklerine inanmışlardır. Bu yüzden krallar dönemlerindeki olayları, başarı ve başarısızlıklarını doğru bir şekilde anallara(yıllık) yazmışlardır. Tarih anlayışı belli aşamalardan geçerek günümüzdeki bilimsel tarih anlayışına ulaşmıştır. Göktürkler, Orhun Kitabeleri, Ruslar, Kronikler ve Osmanlılar Vakayinameler yazmışlardır. Hikâyeci …

Daha Fazla Oku

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar

a) Tarih bilimi insanlığın hangi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ortamlardan geçerek bugüne ulaştığını öğrenmemizi sağlar. b) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar. c) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir. ç) Tarih uyguladığı yöntem itibariyle insanlara araştırma ve kanıt bulma becerisini artırır. Kaynaklarının eleştirel bir gözle sorgulanması bireylerin sorgulama becerilerini de geliştirir. …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı (Zor Sınav)

1-) İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbiriyle olan ilişkilerini, (antlaşma, ticaret, savaş vb.) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı olarak objektif biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir. Yukarıda tarihin tanımı verilmiştir. Buna  göre aşağıdaki metinde tanım içerisinde yer alan ifadeleri belirtiniz.  Yavuz Sultan Selim Çaldıran …

Daha Fazla Oku

Türk İslam Devletlerinde Ordu

Türkler İslâmiyete girdikten sonra da eskiden olduğu gibi orduya büyük önem vermişlerdir. Orduda, Abbasi ve Samanoğulları’nı örnek almışlardır. Karahanlı ve Selçuklularda, onlu sistem uygulanmaya devam etmiştir.  Gulam Sistemi Bu sisteme göre çoğu Türklerden olmak üzere satın alınan veya savaşlarda esir alınan çocuklar gulamhane adı verilen yere gönderilirdi. Bu çocuklar burada …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI 1) “Tarih bir zincirin halkaları gibi birbiriyle bağlantılıdır.” Sözü tarihin tanımında geçen hangi kelime ile bağlantılıdır. Cevap: Neden ve sonuç ilkesiyle bağlantılıdır. Tarihte bir olayın sonucu diğer bir olayın başlangıcıdır.  2) Tarih bilimi deney ve gözlem yöntemini kullanabilir mi? Açıklayınız. Cevap: Tarihte deney ve gözlem yoktur. Tarihteki her olay ne …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI 1-)  İnsan, geçmiş, öznellik, yer ve zaman, afet, deney ve gözlem, neden ve sonuç, tarafsızlık, tekrar.  Yukarıda size verilen kelimelerden tarihin tanımında kullandıklarınızı yazınız.  İnsan, geçmiş, yer ve zaman, neden ve sonuç, tarafsızlık.  2-) Bir olay veya olgunun tarihin konusu olabilmesi için, etkilerinin değişik alanlarda ve uzun süre …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

2016-2017 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyoruz. Bu sene tarihyolu.com eğitim sitesi olarak bir ilke imza atıyoruz. Yazılı sınav sorularını öğrenci seviyelerine göre zorluk derecelerine ayırdık. Aşağıdaki 9. sınıflar için hazırlamış olduğumuz sınavımızı  kısmen zor (soruların yarısı tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde) sorulardan  hazırlamaya çalıştık. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. İstekleriniz ve ilkelerimiz …

Daha Fazla Oku