Son Yazılar
Home / admin (Sayfa 10)

admin

Tarih 9. Sınıf Sayfa 37, 38 Cevap Anahtarı

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. Tenkit: Toplanan verilerin güvenilirliğinin araştırılıp doğru veya …

Daha Fazla Oku

Tarihsel olayların değerlendirmesinde nelere dikkat etmeliyiz?

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Tarihsel olayların değerlendirmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Tarihsel olayların değerlendirirken eleştiri yapmalıyız. Bilgilerin doğruluğunu anlayabilmek için kaynaklarımızı karşılaştırmalıyız. Her bilginin doğru olamayabileceğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Mümkün olduğunca …

Daha Fazla Oku

Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir? Değerlendirme yapılırken bugünün şartları değil, tarihi olayın geçtiği dönemin şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Yazar olayları aktarırken milli kimliğini, inancını …

Daha Fazla Oku

Genel bilgiyle bilimsel bilgi arasında zaman içerisinde böyle bir fark oluşmasının nedenleri neler olabilir?

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Genel bilgiyle bilimsel bilgi arasında zaman içerisinde böyle bir fark oluşmasının nedenleri neler olabilir? Çünkü genel bilgi belgeye dayanmayan insanlar arasında kulaktan kulağa yayılan bilgidir. …

Daha Fazla Oku

Hikâyeci tarih yazıcılığı ile öğretici tarih yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir?

  Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Hikâyeci tarih yazıcılığı ile öğretici tarih yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir? Hikâyeci tarih yazıcılığında olaylar duyulduğu gibi aktarılırken, Öğretici tarih yazıcılığında olaylar değerlendirme, yorumlama ve …

Daha Fazla Oku

Geçmişten günümüze gelişen tarih yazıcılığı anlayışları nelerdir?

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Geçmişten günümüze gelişen tarih yazıcılığı anlayışları nelerdir? İnsanların hayatta edinmiş olduğu tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı tarih yazıcılığının başlamasına neden olmuştur. Tarih yazım anlayışı belli …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf 1. Ünitedeki Kavramlar

Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbiriyle olan ilişkilerini, (antlaşma, ticaret, savaş vb.) yer – zaman ve faillerini göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı olarak objektif (tarafsız) biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir. Vakıa: Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren bir kavramdır. Kaynak: Geçmişte yaşanmış olayları bizlere en doğru şekilde ulaştıran her …

Daha Fazla Oku

Gaza ve Cihat

İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaşlara gaza veya cihat denir. Peygamber Efendimiz döneminde yapılan ve Efendimizin bizzat katıldığı savaşlara gazve ya da gaza denirdi. Peygamber Efendimizden sonra da bu isimlendirme kullanılmaya devam etmiştir. İslam hukukuna göre Müslümanların yaşadığı topraklara Dar’ül İslam denirken, Müslüman olmayanların yaşadığı …

Daha Fazla Oku