Home / admin (Sayfa 10)

admin

Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır? Yazınız.

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmaları veya kendi cevaplarını kontrol etmeleridir. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır? Cevap: Tarımın başlamasıyla insanlar tüketici toplum yapısından üretici toplum yapısına geçmiştir. Fazla …

Daha Fazla Oku

İlk insanlara ait izler nerelerde görülebilir? Yazınız.

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmaları veya kendi cevaplarını kontrol etmeleridir. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. İlk insanlara ait izler nerelerde görülebilir? Yazınız. Cevap: Dünyanın tarihsel gelişimine baktığımızda insanlar ilk kez dördüncü zamanda görülmüştür. Bu dönemde …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Sayfa 42 Cevapları

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmaları veya kendi cevaplarını kontrol etmeleridir. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Kavram Bilgisi Konar-Göçer: Yılın belirli zamanlarında iki yer arasında göç etmektir. Konargöçerler yaz aylarında yüksek yerlere, yaylalara, kış aylarında ise …

Daha Fazla Oku

Feodalite (Feodalizm, Derebeylik)

FEODALİTE NEDİR? (Derebeylik) Tanımı: Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistemdir. Toprak sistemine dayalı bir yönetim şeklidir. Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan senyörler (vassallar veya derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler (süzeren) sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir. Nasıl Ortaya Çıktı? …

Daha Fazla Oku

9. Sınıf Tarih Meb Yayınları Sayfa 39 Cevap Anahtarı

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmaları veya kendi cevaplarını kontrol etmeleridir. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tarih biliminde kaynaklar niçin önemlidir? Cevap:  Belgelere dayandırılmayan veya geçerli sayılabilecek kaynaklarla desteklenemeyen geçmiş; tarih biliminin konusu …

Daha Fazla Oku

Tarih 9. Sınıf Sayfa 37, 38 Cevap Anahtarı

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. Tenkit: Toplanan verilerin güvenilirliğinin araştırılıp doğru veya …

Daha Fazla Oku

Tarihsel olayların değerlendirmesinde nelere dikkat etmeliyiz?

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Tarihsel olayların değerlendirmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Tarihsel olayların değerlendirirken eleştiri yapmalıyız. Bilgilerin doğruluğunu anlayabilmek için kaynaklarımızı karşılaştırmalıyız. Her bilginin doğru olamayabileceğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Mümkün olduğunca …

Daha Fazla Oku

Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bu bölümde öğrencilerimizden isteğimiz sorulara buradaki cevapları aynen yazmaları değildir. Soruların cevaplarını bulmada zorlandıklarında buradaki cevabı örnek alarak kendi cevabını oluşturmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir? Değerlendirme yapılırken bugünün şartları değil, tarihi olayın geçtiği dönemin şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Yazar olayları aktarırken milli kimliğini, inancını …

Daha Fazla Oku