Home / admin (page 10)

admin

XVI. yüzyılda Avrupa’da Türklere karşı ilginin artmasının sebepleri neler olabilir?

“Fransa’da 1480 ile 1609 yılları arasında Osmanlı Devleti’yle ilgili 80’den fazla kitap yazılmıştır. İngiltere’de tüccar ve seyyahların Osmanlılarla ilgili hatıratları yayımlanmıştır. XVI. yüzyılda bir gazete ise Almanlara, Türkleri tanıtmıştır. Avrupa’da bu yüzyılda Türklerle ilgili çıkan kısa haberlerin 2460 nüshasından 100 tanesi Almanya’da çıkmıştır.” XVI. yüzyılda Avrupa’da Türklere karşı ilginin artmasının …

Devamını Oku

Fransuva’nın Kanuni’den yardım istemesinin gerekçeleri nelerdir?

XV ve XVI. yüzyıllarda dünya gücü olan Osmanlılar, uyguladığı uzun vadeli stratejiyle Avrupa siyasetini ve ekonomisini belirleyen başlıca devletlerden biri hâline gelmiştir. Bu nedenle Avrupalılar, XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nden yardım istemeye başlamıştır. Fransuva’nın Osmanlı Devleti’ni bölge siyasetinde belirleyici bir güç unsuru olarak görmesi onun Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemesinin …

Devamını Oku

Daha önceki padişahlar da kanun yaptığı hâlde I. Süleyman’a niçin Kanuni denmiştir?

– I. Süleyman’a “Kanuni” unvanının verilmesinin gerekçeleri arasında sınırlı yasama yetkisi kullanmasına rağmen en çok ve en derli toplu kanunların Sultan Süleyman Dönemi’nde düzenlenmiş olması yer alır. Sultan Süleyman Dönemi’ne ait iki yüzden fazla kanunname bulunmaktadır. – Yine Kanuni unvanının verilmesine sebep olarak mevcut kanunların kendisi başta olmak üzere herhangi bir fark gözetilmeden herkese …

Devamını Oku

Padişahların halife unvanını almaları, Osmanlı siyasi hayatında ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’ne kadar monarşik bir özellik taşırken 1517’den itibaren halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle devlet yönetimi monarşik yapının yanında teokratik (dine dayalı) bir yapıya  da bürünmüştür. Ancak Osmanlı Devleti’nin teokratik yönetim anlayışı kendine has özellikler taşımış, Osmanlı Sultanı, halife unvanını kullanmakla birlikte, dinî görüş ve fetvaları şeyhülislamdan almıştır.

Devamını Oku

Yavuz Sultan Selim’in, Safevi Devleti üzerine kararlı bir şekilde gitmesinin sebepleri nelerdir?

1- Doğudan gelecek tehlikelere karşı Anadolu’yu güvence altına almak, 2- Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa İpek Yolu’nun kontrolünü ele geçirmek, 3- Safevi Devleti’nin Anadolu’da Şii propagandası yapmasını önlemek, 4- Safevilerin Osmanlı Devleti’ne karşı işbirliği yapmasını engellemek, 5- Safevi Devleti’nin, Doğu Anadolu topraklarında etkisini kırmak.

Devamını Oku