Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı

1. II. Dünya Savaşı’nda Maginot Hattı’nın düşmesiyle Almanların ele geçirdiği Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lüksemburg

B) Fransa

C) Hollanda

D) İsviçre

E) İtalya

2. İkinci Dünya Savaşı sürerken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında Wilson İlkeleri benzeyen ilk açıklama aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmistir?

A) Yalta Konferansı
B)Kazablanka Konferansı
C)Atlantik Bildirisi
D)Kahire Konferansı
E)Tahran Konferansı

3. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile olmuştur? 

A) Lozan Antlaşması

B) Balkan Antantı

C) Sadabat Paktı

D) Montrö  Sözleşmesi

E) Londra Konferansı

4. ABD ve Fransa’nın öncülük ettiği Almanya, İngiltere,Belçika, Polonya, Çekoslavakya ve Rusya gibi devletlerin katıldığı, dünya sorunlarının barış yoluyla çözülmesini esas alan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eisenhower Planı

B) Kellog – Briand Paktı

C) Marshall Planı

D) Locarno Antlaşması

E) Sadabat Paktı

5. 1930’lu yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye Boğazların Lozan Antlaşması’ndaki statüsünde değişiklik yapmak için girişimde bulunmuştur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin bu girişimi karşısında olumsuz tavır takınmıştır?

A) İngiltere

B) Bulgaristan

C) SSCB

D) İtalya

E) Japonya

6. Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın öncesinde ve ilk yıllarında yaşanan gelişmeler karşısında karşılıklı yardım ve saldırmazlık antlaşmaları imzalamıştır.

Türkiye’nin bu dönemde antlaşma imzaladığı devletlerarasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

A) İngiltere

B) Fransa

C) SSCB

D) Almanya

E) ABD

7.Birleşmiş Milletler Teşkilatının 5 daimî üyesinin veto hakkına sahip olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genel Kurul 

B) Güvenlik Konseyi

C) Uluslararası Adalet Divanı

D) Ekonomik ve Sosyal Konsey

E) Genel Sekreterlik 

8. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biridir?

A) İsrail

B) Japonya

C) Bulgaristan

D) Polonya

E) Çekoslovakya

9. II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin liderliğinde Fransa’daki Alman işgalini sonlandırmak için düzenlenen ve tarihin en büyük deniz çıkarmalarından biri olarak kabul edilen harekat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kartal Harekatı

B) Pearl Harbor Baskını

C) Stalingrad Kuşatması

D) Barbarossa Harekatı

E) Normandiya Çıkarması

10.II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celal Bayar

B) İsmet İnönü

C) Cemal Gürsel

D) Cevdet Sunay

E) Fahri Korutürk

11. İsrail Devleti’nin kuruluşu ile ilgili;

I. Siyonist beklenti,

II. Litvinov Protokolü,

III. Balfour Deklarasyonu,

IV. Eisenhower Doktrini,

V. İngiltere

unsurlarından hangileri arasında bağlantı kurulabilir?  

A)  I, II ve III

B)  I, II ve IV 

C)  I, III ve V      

D)  II, III ve IV

E)  II, III ve V 

12. Hitler, iktidara geldikten hemen sonra 3 Şubat 1933’te, Alman Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı ilk görüşmede şunları söyledi:

İçte: Amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının faaliyetine göz yumulmamalı, gençliğe ve millette, bizi yalnız ve ancak savaşın kurtarabileceği fikri yerleştirilmeli.

Dışta: Versailles Antlaşması’na karşı savaşılmalı, Alman Silahlı Kuvvetleri kurulmalı ve genel askerlik yükümlülüğü yeniden konulmalıdır.

Buna göre II. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın iç ve dış politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ülkede totoliter bir rejim kurulmak istendiği

B) Emperyalist bir dış politikanın hedeflendiği

C) Uluslararası alanda saygınlık kazanmaya çalışıldığı

D) Almanya’nın eski siyasi gücüne ulaşmayı hedeflediği

E) Yayılmacı politikanın millî ideal hâline getirilmek istendiği

13. 1938’de Hit­ler, 3,5 milyon Alman’ın yaşadığı Çekoslovakya’nın Südet Bölgesi’ni işgal etme kararı alınca İngiltere’nin önerisiyle Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere arasında Münih Konferansı yapıldı. Bu Konferans’ta Südet, Almanya’ya verildi. SSCB garantisi altında olan Çekoslovakya ile ilgili Münih Konferansı’na çağrılmadığı için Batılı devletlerden uzaklaşarak Almanya’ya yakınlaştı.  

Metne göre II. Dünya Savaşı öncesi uluslararası alanla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) SSCB’nin uluslararası alanda dışlandığına

B) Almanya’nın uluslararası alanda güçlendiğine

C) Almanya’nın yayılmacı bir dış politika izlediğine

D) Almanya ve SSCB’nin ortak politika takip ettiğine

E) Almanya’ya karşı yatıştırma politikası takip edildiğine

14. -Her üye ülkenin fondaki payının %25’i ………. I……., %75’i ………..II……….. olarak bulunur.

-IMF’ye üye ülkeler ……………III…………..’.. üye olmak zorundadır.

Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?

A) I. Milli Para, II. Altın III. Dünya Bankası

B) I. Milli Para, II. Dolar III. Dünya Bankası

C) I. Altın, II. Milli Para, III. Dünya Bankası

D) I. Altın, II. Dolar, III. Birleşmiş Milletler

E) I. Milli Para, II. Dolar, III. Birleşmiş Milletler

15. II. Dünya Savaşı öncesi  Alman dış politikası Hitler’le birlikte yeniden şekillendi. Bu politikanın özellikle iki önemli hedefi vardı. Birincisi Versay Antlaşması’ndan kurtulmak, ikincisi Almanya dışında yaşayan Almanların da topraklarını alarak genişlemekti. 

Aşağıdakilerden hangisi Almanların ikinci hedefine ulaşmak için gerçekleştirdikleri politikadır?

A) Yatıştırma Politikası

B) Hayat Sahası 

C) Meiji Restorasyonu

D) Monroe Doktrini

E) Wilson İlkeleri

16. II. Dünya Savaşı’nın başlarında Rusya ile müttefik olan Almanya daha sonra bu devletle arasının açılması üzerine aşağıdakilerden hangisini başlatmıştır?

Pearl Harbour

Normandiya

Barbarossa

Marne

Alsas Loren

17. IMF’de veto yetkisine sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) SSCB

D) Almanya

E) ABD

18. İtalya – Faşizm

Almanya- Nazizm

SSCB – Sosyalizm

ABD –Cumhuriyet

Japonya – İmparatorluk

II. Dünya Savaş’na katılan devletler ve rejimleri eşleştirdiğimizde yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

19…………………, Kırım ve Ahıska Türklerini 1944’te Sibirya ve Batı Türkistan’a sürgüne gönderdi. Uzun süren tren yolculukları sırasında açlık, hastalık ve çeşitli nedenlerden binlerce Kırımlı ve Ahıskalı hayatını kaybetti.

Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) SSCB

D) Almanya

E) ABD

20. Türkiye, Polonya Sendromu’ndan aşağadaki gelişmelerden hangisi sonunda kurtulmuştur?

A) Kartal Harekatı

B) Pearl Harbor Baskını

C) Stalingrad Kuşatması

D) Barbarossa Harekatı E) Normandiya Çıkarması

Bir Cevap Yazın