Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı

11. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı

Merhaba değerli arkadaşlar. 11. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı covid 19 pandemisinden dolayı 11. Sınıftaki tarih dersi ünitelerinin birinci dönem işlenen konuları kapsamaktadır. Sorular ünitelere orantılı dağıtılmıştır. 11. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı yazımız ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. www.tarihyolu.com olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

11. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları

A-) Aşağıdaki boşlukları size verilen kelimelerle doldurunuz. (20 puan)

[Ceneviz, Rusya, Mora, II. Mustafa, İspanya, Hollanda, III. Ahmet, İran, İngiltere, Prut, Pasarofça, Osmanlı, Edirne, İstanbul, Panslavizm, Venedik, Portekiz, Fransa]

1-)Osmanlı Devleti 1715’te Karlofça Antlaşmasıyla Venedik’e verilen ……………’yı geri aldı.

2-)Petervaradin Cephesinde başarılı olan Avusturya bundan cesaret alarak Belgrad’ı işgal etti. Bunun üzerine kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı topraklarında çıkarları bulunan ……………….. ve …………………. Devletleri arabulucuk yaparak taraflar arasında 1718 ……………………. antlaşmasının imzalanmasını sağladılar.

3-)………………. Olayı sonucunda ………………….. tahtan indirildi ve yerine ……………. geçirildi.

4-)1724 ……………….. Antlaşmasıyla Osmanlı ve Rusya, ………………. topraklarının bir kısmını aralarında paylaştılar.

5-)……………..’nın bütün Slavları tek bir bayrak altında toplama idealine …………………… denir.

6-)Coğrafi keşifler ………………… ve …………………….’nın öncülüğünde başlamıştır.

7-)Coğrafi keşiflerden olumsuz etkilenen ülkeler ……………….., …………………… ve ……………….’dır.

8-)Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen ülke ………………… olmuştur.

9-)Sömürgeci ülkeler arasında Afrika kıtasına ilk yönelen ülke ……………….’dır.

10-)1711 ………….. Savaşı sonucu Ruslar 1700 İstanbul antlaşmasıyla Osmanlılardan alınan ………….. Kalesini geri vermeyi kabul etmişlerdir.

B-) Aşağıdaki verilen cümleleri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. (10 puan)

1-)Bağdat Fatihi olarak bilinen padişah IV. Murat’tır.

2-)Hotin Seferi sonucu Genç Osman yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür.

3-)Kasr-i Şirin Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlara ulaşmıştır.

4-)Bucaş Antlaşması Rusya ile yapılmış ve Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

5-)Girit adası 25 yıllık kuşatma sonucu sadrazam Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir.

C-) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. (10*5=50 puan)

1-) Tanım: Mütekabiliyet,devletlerarası ilişkilerde tarafların denk olmasıdır.

Soru: Buna göre Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanan 1533 İstanbul ve 1606 Zitvatoruk Antlaşmalarını mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde değerlendiriniz.

2-) Akkoyunlu Devletinin yıkılmasından sonra İran topraklarında kurulan Safeviler bir Türk Devleti olmasına rağmen Osmanlı Devleti ile sürekli mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadelenin temel nedenleri neler olmuştur?

3-) Bilgi: Ruslar XVI. yüzyılın ikinci yarısında Hazar Denizi civarındaki Türkistan hanlıklarını kontrol altına almıştı. Ruslar varlıklarını devam ettirebilmek için sıcak denizlere inmeyi hedeflemişlerdir. Ancak bu tarihlerde henüz ……………….. Devleti ile baş edebilecek güçte değillerdi. Bu yüzden ………………… Devletinin zayıflamasını ve kendisine fırsat doğurabilecek bir ortamın oluşmasını beklemeye başlamıştır.

Soru: Rusların Türkistan Hanlıklarını ele geçirmesi hangi devletin tepkisini çekmiştir? (2 puan)

Soru: Rusların sıcak denizlere inme politikası hangi devletin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdittir? (3 puan)

Soru: Rusların beklediği fırsat ilk olarak ne zaman gerçekleşmiştir? (5 puan)

4-) 1699 Karlofça Antlaşması ve 1718 Pasarofça Antlaşması sonralarında Osmanlı Devleti topraklarının mevcudiyeti hakkında nasıl bir siyaset izlemiştir?

5-) Coğrafi keşifler sonucu Akdeniz ticaretinin sekteye uğraması Osmanlı Devletini nasıl bir siyaset izlemeye sevk etmiştir? Bu durum karşısında nasıl tedbirler alınmış ve bu tedbirlerin ilerleyen zamanlarda devlete ne gibi bir etkisi olmuştur?

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (20 puan)

1-) I. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.

II. Osmanlı Devleti, ilk defa halkı tamamen

Türk ve Müslüman olan bir toprağı kaybetmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma hangisidir?

a) 1724 İstanbul

b)1774 Küçük Kaynarca

c) 1699 Karlofça

d) 1718 Pasarofça

e) 1746 Kerden

2-) XVIII. yüzyılda yaşanan Lale Devri’ni başlatan ve sonlandırılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pasarofça Antlaşması – Patrona Halil Ayaklanması

B) Prut Antlaşması – Patrona Halil Ayaklanması

C) Belgrad Antlaşması – Kabakçı Mustafa Ayaklanması

D) Küçük Kaynarca Antlaşması – Kabakçı Mustafa

Ayaklanması

E) Yaş Antlaşması – Bab-ı Ali Baskını

3-) Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması (1718) ile Avusturya’ ya vermek zorunda kaldığı Belgrad’ı, Belgrad Antlaşması (1739) ile yeniden kendi egemenlik alanına katmayı bilmiştir.

Yalnızca bu bilgiye bakarak;

I. Devletler arasındaki savaşlar sınır değişikliklerine neden olmuştur.

II. Belgrad’ın Orta Avrupa’da fazlaca önemi kalmamıştır.

III. Antlaşmalarda Fransa’nın arabuluculuğu önemlidir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   

B) Yalnız II   

C) Yalnız III  

D) I ve II   

E) II ve III

4-) Coğrafi Keşifler‘in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans ………………… ‘da; reform ………………….. ‘da başladı.

Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Almanya – Fransa

B) Fransa – İtalya

C) İspanya – Almanya

D) İtalya – Almanya

E) Fransa – İspanya

5-) “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.

Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voltaire

B) Cervantes

C) John Locke

D) Rousseau

E) Kepler

11. Sınıf Tarih Dersi sorumluluk sınavı yazımız ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz.

3 Yorumlar

  1. cevapları nerden bulabilirim

  2. hocaaam yarın sınav var atın hemen lütfeeen

  3. Maalesef bu sınav için cevap anahtarı oluşturmadım. Diğer sınavlarımıza bakabilirsin.

Bir Cevap Yazın