Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

11. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

 A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 S–1- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlık sembollerinden biri değildir? (5 Puan)

A) Hutbe okutmak

B) Toy düzenlemek

C) Otağ

D) Davul

E) Tuğ

 S–2-Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan biri değildir? (5 Puan)

A) Bağımsızlık

B) Ülke

C) Demokrasi

D) Teşkilatlanma

E) Millet 

S–3- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi partilerinden biri değildir? (5 Puan)

A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) İttihat ve Terakki

D) Osmanlı Demokrat Fırkası

E) Mu’tedil Hürriyetperveran Fırkası

 S–4-    I. Hükümdarın eşleri

  1. Boy beyleri

III. Hanedan üyeleri 

İslamiyet’ten önceki Türklerde yukarıdakilerden hangileri devlet yönetiminde etkili olmuşlardır? (5 Puan)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

S–5-  Osmanlı Devleti’nde ilmiyeden yetişen divan üyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? (5 Puan)

A) Şeyhülislam – Nişancı

B) Sadrazam – Reisülküütab

C) Kazasker – Şeyhülislam

D) Nişancı – Kaptan-ı Derya

E) Defterdar – Kazasker

 S–6-  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda “Akıncılar”ın görevlerinden biri değildir?  (5 Puan)

A) Savaş sırasında padişahı korumak

B) Barış zamanında sınırların güvenliğini sağlamak

C) Savaş öncesinde istihbarat toplamak

D) Seferlerde orduya öncülük etmek

E) Sınır boylarında düşman güçlerini yıpratmak 

S–7- Türklerde ilk düzenli ordu hangi Türk devleti ve hükümdarı tarafından kurulmuştur? (5 Puan)

Asya Hun-Mete Han döneminde

S–8- Türklerin savaş taktikleri hakkında bilgi veriniz. (5 Puan)

Sahte ricat geri çekilme ve pusuydu. Turan taktiği.

S–9- Osmanlılarda hükümdarın tahta çıkışı sırasında düzenlenen törene ne denirdi? (5 Puan)

 Cülus merasimi 

S–10- Karahanlılar Devleti’deki başlıca divanların isimlerini ve görevlerini yazınız. (10 Puan)

Divanıâlî: Bugünkü hükûmet Bakanlar Kurulu. Vezirin başkanlığında devletle ilgili kararlar burada alınırdı.

Divanıtuğra: İç ve dış yazışmaları yönetirdi.

Divanıistifa: Mali işlerle ilgilenirdi.

Divanıişraf: Mali ve idari işleri kontrol ve teftiş ederdi.

Divanıârız: Askeri işlerle ilgilenirdi. 

S–11- Mebusan Meclisi ve Ayan Meclisini karşılaştırınız? (10 Puan)

Mebusan Meclisi : Üyeleri halk tarafından seçimle belirlenir. Çalışmalarını açık oturum ile yönetirler. Padişah gerektiğinde meclisi fesh edebilir.

Ayan Meclisi: Üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı. Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürlerdi. 

S–12- Osmanlılarda hükümdarların kullandıkları başlıca unvanlar nelerdir? (5 Puan)

Bey, gazi, Hüdavendigar, sultan, han ve padişahtır.

S-13- Gulamısaray ve Hassa Ordusu hakkında bilgi veriniz? (5 Puan)

 Gulamanısaray Sultanı ve sarayı korumakla görevli maaşlı askerlerdir.

Hassa Ordusu Ordunun savaşçı kısmını oluştururlar. Türklerden oluşur ve maaş yerine ikta gelirleri alırlar.

S-14- Türkiye’de kadınların kazandıkları siyasi haklar nelerdir? Yazınız. (5 Puan)

 3 Nisan 1930 yılında kabul edilen bir kanunla kadınlar, belediye seçimlerine katılma hakkını elde ettiler.

1933 yılında muhtar seçilme hakkına kavuştular.

5 Aralık 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde ettiler.

 B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.    (2 şer puan)

 1- Osmanlılarda yeniçeri ve askerlerin silahlarının yapımı ve onarımıyla uğraşan teknik sınıfa cebeci ocağı denirdi.

2- Türklerde ilk düzenli orduyu kuran Asya Hun Hükümdarı Mete Handır.

3- Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini Attila zamanında yaşamıştır.

4- Türklerin en önemli savaş taktikleri sahte ricat ve pusudur.

5- Meşrutiyet Döneminde ilan edilen Kanuni Esasi Türklerin ilk anayasasıdır.

6-  Kurtuluşu meşrutiyette gören bazı Osmanlı gençleri bir araya gelerek Avrupalıların Jön Türkler dediği Genç Osmanlılar cemiyetini kurdular.

7- Osmanlılarda  1868 bugünkü Danıştay’ın görevlerini üstlenen Şura-yı Devlet kuruldu.

8- Türk-İslam Devletlerinde “sultan” unvanını ilk kez Gazneli Mahmut kullanmıştır.

9- Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devleti Karahanlılardır.

10- 1871’de yayımlanan Vilayet Nizamnamesi 1913’te çıkarılan yeni vilayet kanununa kadar yürürlükte kaldı. 

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

 Süre bir ders saatidir.

 BAŞARILAR DİLERİM.

 ……………………………..

© Word dosyası olarak bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız…


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe  aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın