Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

1- I. yaşam tarzı olarak diğer Türk devletlerinden ayrılır.

II. ilk kez örgün eğitim kurumları oluşturmuşlardır.

III. kâğıt ve matbaayı ilk kullanılan Türk devletidir.

Yukarıdaki özellikleri verilen aşağıda hangi Türk devletidir.

A)      Hunlar

B)      Köktürkler

C)      Uygurlar

D)      Kutluklar

E)      Eftaliler 

2-Atlı göçebe yaşam tarzı benimseyen Türkler sürekli savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduklarından her an hazırlıklı olmak durumundaydı. Toplumun her ferdi gerektiğinde nerede ve nasıl hareket edeceğini bilmeliydi.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A)      Askeri eğitim zorunlu olmuştur

B)      Yerleşik hayata geçilmiştir

C)      Avcılık ve hayvancılıkla uğraşılmıştır

D)      Paralı askerlik sistemi kurulmuştur

E)      Mesleki eğitim gelmiştir 

3-Karahanlılarda medresenin yöneticisine “ fakih “ öğretmenlerine “Müderris “ denirdi.  Medrese yöneticisi ve müderrislerini seçimini Semerkant takı üst kurul niteliğindeki ilim adamları yapardı. Böyle bir uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Merkezi otoritenin güçlendirilmek istenmesi

B)      Eğitimde akademik özerlik ve özgürlüğün sağlanması

C)      Medreselerin politize olmasının sağlamak istenmesi

D)      Medreselerde sadece dini ilimlerin yapılmak istenmesi

E)      Öğretim elemanlarına ekonomik özerklik elde edilmek istenmesi 

4-Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklu devletlerindeki nizamiye medreselerinin kuruluş amaçlarından değildir?

A)  Yıkıcı- bölücü faaliyetleri önlemek için bilim adamı yetiştirmek

B)  Devlet kademeleri için memur yetiştirmek

C)  Din adamı ihtiyacını karşılamak

D)  Bilim insanı yetiştirmek

E)  Üst seviyede komutan ve sultan yetiştirmek 

5-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde Anadolu da kurulan medreselerden değildir?

A) Süleyman pervane medresesi

B) Caca Bey medresesi C) Gök Medrese

D) Beytül Hikme E) Karatay medresesi

6– –Medreselerde eğitim ve öğretim vermek
– Adalet işlerini düzenlemek
– Alınan kararların dine uygunluğunu gözetmek
– Önemli davaları divan toplantılarına götürmek
gibi görevler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki devlet görevlilerinin hangisinden bahsedildiği söylenemez?

A) Kadı

B) Müderris

C) Şeyhülislam

D) Kazasker

E) Defterdar

7-“Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, yalnız asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak mecburiyetinde olduğumuzu asla unutmayalım.” Sözüyle Atatürk eğitim ve öğretimin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?

A)Hukuk düzenlemesi

B)Demokratik olması

C)Yasa güvencesi

D)Çağdaş ve milli olması

E)Parasız olması

8-Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumların hangisinde Batı etkisi görülmüştür?

A)Medrese

B)Enderun

C)İdadiler

D)Sıbyan Mektebi

E)Lonca

9-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Aşıkpaşazade-Tevarih-i Ali Osman

B)Ahmet Cevdet Paşa-Kısası Enbiya

C)Evliya Çelebi-Seyahatname

D)Katip Çelebi-Keşf-üz Zünun

E)Hoca Sadeddin Efendi-Mirat-ül Memalik

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medrese sistemindeki kariyer basamaklarından birisi değildir?

A)Softa

B)Müderris

C)Muid

D)Mülazım

E)Esham

11- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı ilk alfabedir?

A)Latin

B)Soğd

C)Uygur

D)Kök Türk

E)Arap

12- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde okutulan müsbet bilim derslerinden birisi değildir?

A)Tıp                     B)Kelam               C)Heyet                 D)Hesap               E)Tabiiyat

13-Klasik dönem Osmanlı eğitim sistemi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim kurumlarından değildir?

A)Zaviye               B)Harem               C)Medrese            D)Sıbyan Mektebi              E)Kışla 

14-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleri içerisinde ilk kurulanıdır?

A)Süleymaniye                   B)Sahn-ı Seman           C)İznik                  D)Gevher Nesibe         E)Hunat

15-1490-1574 yılları arasında yaşayan, 30 yıllık şeyhülislamlık yapan Kanuni Sultan Süleyman’ın oluşturduğu, kanunların hazırlanmasında katkısı bulunan kişi kimdir?

A)Ahmet Cevdet Paşa

B)Altuncuzade

C)Ebussuud Efendi

D)Kadızade-i Rumi

E)Takiyüddin Mehmet 

16-Aşağıdaki eserlerin hangisinde Avrupa sanat akımlarının etkisi görülmez?

A)Topkapı Sarayı

B)Yıldız Sarayı

C)Beylerbeyi Sarayı

D)Dolmabahçe Sarayı

E)Çırağan Sarayı

17- Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemine ait bir eserdir?

a)Çifte Minareli Medrese

b)Bursa Ulu Camii

c)Yeşil Camii

d)Kalan Minaresi

e)Damgan Minaresi

18- Avrupalıların mavi çinilerle bezenmiş olmasından dolayı “Blue Mosque” diye isimlendirdikleri camimiz hangisidir?

a)Sultan Ahmet Camii

b)İstanbul Bayezid Camii

c)Hüdavendigar Camii

d)Yeşil Camii

e)Şehzade Camii

19- Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği camii hangisidir?

a)Sultan Ahmet Camii

b)İstanbul Bayezid Camii

c)Selimiye Camii

d)Süleymaniye Camii

e)Şehzade Camii

20- Aşağıdaki sanat dallarından hangisi Osmanlılar döneminde gelişme göstermemiştir?

a)Minyatür           b)Hat             c)Tezhip             d)Ahşap İşlemeciliği         e)Heykel

21- Kelime manası altınlamak olan ve kitapların kenarlarının süslenmesi olan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

a)Minyatür           b) Tezhip              c) Hat                     d)Ahşap İşlemeciliği         e)Heykel

22-“Gül Koklayan Fatih” portresi hangi sanatçıya aittir?

a)Şeker Ahmet Paşa

b)Osman Hamdi Bey

c)Hatip Mehmet Efendi

d)Nakkaş Sinan Bey

e)Hacı Arif Bey

23- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum’da bulunan tarihi bir eser değildir?

a)Arslanhane Camii

b)Kale Mescidi

c)Tepsi Minare

d)Üç Kümbetler

e)Çifte Minareli Medrese

24- Salâtı ümmiyenin bestecisi olan ve yüz Türk Lirasının arkasında resmi bulunan Osmanlı döneminde yaşamış müzisyen kimdir?

a) Zekai Dede

b) Itri

c) Şeyh Hamdullah

d)Abdülkadir Meragi

e) Dede Efendi

25- Türk-İslam mimarisinde kullanılan, yapının ön yüzünde bir kemer dizisi ile dışa açılan üstü örtülü uzunlamasına mekâna ne isim verilir?

a) Eyvan                     b) Revak                  c)Portal                     d)Kemer               e)Avlu

NOT: Sınav süresi 40 dakikadır.

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

Başarılar dilerim.

Ahmet ÖZBAY

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

5 Yorumlar

  1. Simge Armutoğlu

    Cevaplara nereden ulaşabilirim

  2. cevapları bilen varsa açıl yazsın

  3. Rica etsem cevaplari gonderebilirmisiniz

Bir Cevap Yazın