Son Yazılar
Home / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

11. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

1-Balkan Antantı hangi tarihte kuruldu? (20 puan)

Kuruluş sebebi :

Katılımcı ülkeler :

Katılmayan ülkeler ve katılmama gerekçeleri:

2-Musul sorunu nasıl çözüme kavuşturmuştur başlangıcından sonuna kadar yapılan anlaşma ve gelişmeleriyle açıklayınız. (20 puan)

3-Aşağıda verilen İnkılap hareketlerinin karşısına doğrudan ilgili olduğu Atatürk ilkesini yazınız. (20 puan)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ……………………………..

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi ……………………………..

Beş Yıllık Kalkınma Planı …………………………….

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması ……………………………..

Cumhuriyetin ilanı ……………………………….

Aşağıdaki testleri cevaplayınız. (10×4 40 puan)

1-Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması’nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması nedeniyle, 1936’da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine bırakıldı.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması

B) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi

C) Balkan Antantı’nın kurulması

D) 1929’da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması

E) Türkiye’de cumhuriyetin ilan edilmesi

2-1921 Anayasası’nda, “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” hükmü yer almıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, yukarıdaki hüküm doğrultusunda yapılan bir uygulama değildir?

A) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılması

D) Siyasal partilerin kurulması

E) TBMM’nin açılması

3-I. Liberal ekonomi sisteminin kabulü

II. Tarım reformunun yapılması

III. İş Bankasının kurulması

IV. Sanayici,tüccar ve esnafın desteklenmesi

V. Temel ve ağır yatırımları devletin yapması

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen yukarıdaki kararlardan hangisi “Devletçilik ilkesinin” temelini oluşturmuştur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

4-Türk inkılabı gerçekleşirken yenilikler kademe kademe yapılmış birden bire yapılmamıştır .

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadroların yetersizliği

B) Halkın yeniliklere hazır olmaması

C) Yenilikleri koruyacak güçlü bir ordunun olmaması

D) Türkiye’nin bazı yenilikleri geç öğrenmesi

E) Padişahın engellemeleri

5-I. Musul Sorunu’nun çözülmesi

II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması

III. Balkan Antantı’nm oluşturulması

Hatay’ın Anavatan’a katılması

Bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, III, IV

B) I, IV, III, II

C) I, II, III, IV

D) IV, III, I, II

E) III, I, IV, II

6-Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi

Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik  B) Halkçılık C) Devletçilik  D) Laiklik E) inkılapçılık

7-Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek, onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve koşulda çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi asagıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik  B) Milliyetçilik C) Devletçilik  D) inkılapçılık E) Halkçılık

8-Cumhuriyet Döneminde;

I. Yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınması,

II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,

III. Asar vergisinin kaldırılması

gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de devletçilik ile iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 9-Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az ilişkilidir?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması

B) Yeni Türk harflerinin kabulü

C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Çok partili hayata geçis denemeleri

10-“Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti, seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  B) inkılapçılık C) Halkçılık  D) Laiklik E) Devletçilik

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

Bir Yorum

  1. Cevap anahtarını atarmısınız

Bir Cevap Yazın