Home / Tag Archives: iskan

Tag Archives: iskan

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki İskan Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de fethedilen bölgelere Anadolu’dan Türkmenler yerleştirildi. Yaklaşık iki yüz yıl süren bu uygulamaya iskân politikası denmiştir. Yerleştirme işi kendiliğinden gidenler ve sürgün yoluyla gönderilenler olmak üzere iki yolla yapılırdı.  İskâna tabi tutulan ailelerin bütün ihtiyaçları bir süre için devlet tarafından karşılanırdı. Bunlara toprak verilir, vergi muafiyeti getirilir, böylece …

Read More »