Home / Tag Archives: değişim ve diplomasi

Tag Archives: değişim ve diplomasi

Gerileme Dönemi

18. Yüzyıl Siyasi Tarihi Edirne Vakası (Cebeci İsyanı 1703) Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarından sonra II. Mustafa devlet işlerinden elini çekerek vaktinin çoğunu Edirne’de geçirmeye başlamıştır. Devlet işleri dönemin Şeyhülislam’ı Feyzullah Efendiye kalmıştır. Yönetimde aksaklıkları olması ve başkentin Edirne’ye taşınacağının söylentisi isyana neden olmuştur. İsyanda Şeyhülislam öldürülmüş, II. Mustafa tahtan indirilmiş …

Read More »