Son Haberler
Anasayfa / 9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih

Dört Halife Dönemi

Hz. Muhammed’in (sav) vefatından sonra Müslümanlar Hz. Ebubekir’i devlet başkanı olarak seçtiler ve unvan olarak da halife unvanını verdiler. Halife İslam Devletinin devlet reisi olmakla birlikte din adına yeni kurallar koyamazdı. Hz. Ebubekir’den sonra sırasıyla, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldular. İslam tarihinde bu döneme Dört Halife dönemi denir. Bu halifeler seçimle iş başına geldikleri için bu ... Devamını Oku »

Hz. Muhammed (sav) Dönemi (571-632)

Hz. Muhammed’in Mekke Dönemi Hz. Muhammed’in babası Haşimoğullarından Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip ve amcası Ebu Taliptir. Önce babasını 6 yaşında da annesini kaybeder. 8 yaşına kadar dedesinin yanında kalır. Dedesinin de vefatıyla amcasının yanında büyür. Gençliğinde ticaretle uğraşan Hz. Muhammed Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed) adı ile anılırdı. Araplar arasında sevilen ve güvenilen bir kimseydi. 25 yaşında Hz. Hatice validemizle evlenir. ... Devamını Oku »

İslam Öncesi Arap Yarımadası

Arabistan’da Siyasi Yapı Arabistan Asya’nın güneybatısında yer alan bir yarımadadır. Arap yarımadası 6 coğrafi bölgeye ayrılmış olup en önemlileri Hicaz ve Yemendir. Bizans ve Sasaniler bu bölge için mücadele etmişlerdir. Hicaz bölgesi (Mekke, Medine ve Taif) bölgenin en önemli merkezidir. Hz. İbrahim zamanında yapılan Kabe, Mekke’nin bir din ve ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Arabistan’da Main,Sebe, Himyeri, Hire Krallığı, Gassaniler, Tedmürlüler ... Devamını Oku »

Tarih Yazıcılığı

TARİH YAZICILIĞININ GELİŞİMİ: İlk tarih yazıcılığını Hititler anallar yazarak başlatmışlardır. Hititler öldükten sonra tanrıya hesap vereceklerine inanmışlardır. Bu yüzden krallar dönemlerindeki olayları, başarı ve başarısızlıklarını doğru bir şekilde anallara(yıllık) yazmışlardır. Tarih anlayışı belli aşamalardan geçerek günümüzdeki bilimsel tarih anlayışına ulaşmıştır. Göktürkler, Orhun Kitabeleri, Ruslar, Kronikler ve Osmanlılar Vakayinameler yazmışlardır. Hikâyeci Tarih: Tarihi olayların neden-sonuç ilişkisi üzerinde durulmadan hikâye tarzında yazılmasıdır. ... Devamını Oku »

Tarih Öğrenmenin Faydaları

a) Tarih bilimi insanlığın hangi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ortamlardan geçerek bugüne ulaştığını öğrenmemizi sağlar. b) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar. c) Vatandaşlık ve sorumluluk duygusu geliştirir. d) Devlet yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur. e) İnsanlara karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. Olaylara daha geniş açıdan bakmayı öğretir. f) İnsanların ... Devamını Oku »

Ortaçağda Avrupa

FEODALİTE NEDİR? (Derebeylik) Tanımı: Ortaçağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistemdir. Toprak sistemine dayalı bir yönetim şeklidir. Nasıl Ortaya Çıktı? Kavimler Göçüyle ortaya çıkan bir sistemdir. Kavimlerin yer değiştirmesi sonucu krallıklar zayıflamış ve can güvenliği olmayan halk, güvenliğini ve canını korumanın yolunu derebeylerin korunaklı şatolarında bulmuştur. Nasıl Son Buldu? Haçlı Seferleri ve Yüzyıl Savaşları ile zayıflayan sistem ... Devamını Oku »

Anadolu Türk Beylikleri Dönemi

Osmanoğulları: Oğuzların Kayı boyu tarafından kurulmuşlardır. Söğüt ve Domaniç dolaylarında kuruldu. Karamanoğulları:  Oğuzların Afşar kolundandırlar. Merkezi Karaman’dır. Osmanlı’yı en fazla uğraştıran beyliktir. Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır. Germiyanoğulları: Merkezi Kütahya’dır. Toprakları Osmanlı’ya çeyiz ve vasiyet yoluyla geçmiştir. Karesioğulları: Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kuruldu. Orhan Bey döneminde Osmanlı Devletine katılmışlardır. Denizci bir beyliktir. Osmanlı’ya katılan ilk beyliktir. Beyliğin alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin Rumeliye geçişi ... Devamını Oku »

Türkiye Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlık

Devlet yönetimi: Türkiye Selçuklu Devleti de birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı kabul ediliyordu. Ancak Türkiye Selçuklu Devleti’nde merkezi otorite daha güçlüydü. Türkiye Selçuklu sultanları Büyük Selçuklu hükümdarlarından farklı olarak Farsça unvanlar (keyhüsrev, keykavus, keykubat gibi) kullanmışlardır.      Sultanların çocukları melik unvanıyla eyaletleri yönetirlerdi. Meliklere yardımcı olarak atabey denilen devlet adamları görevlendirilirdi.      ... Devamını Oku »