Ana Sayfa / Yazılı Sınav Örnekleri / 11. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1.Yazılı

11. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1.Yazılı

Önemli Hatırlatmalar: 

1-) Sınav sorularına çalışırken öğretmenlerinizin sizleri sorumlu tuttuğu yerleri iyi bilmeniz gerekir.

2-) Sınavların kolay ve zorluğu sizin çalışmanıza göredir. Yani hiç çalışmayan bir öğrenci için kolay sınav yoktur.

3-) Cevap anahtarını buradan direk yayımlamıyoruz.  Bunun iki nedeni var. Birincisi emek hırsızlığı. İkincisi ise google politikaları, yorum yapıldıkça, etkileşimde bulundukça aramalarda google sizi üst sıralara atıyor. Bu yüzden anlayış göstermenizi bekliyorum.

4-) Değerli olduğunuzu asla unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Zorluk derecesi: Zor olan sınav için buraya tıklayınız. 

SORULAR (ZORLUK DERECESİ: ORTA)

1-)   A) Türkiye Cumhuriyetinin ilk partisi ve kurucusunu yazınız. ( 5 puan)

B) Türkiye Cumhuriyetinin ikinci muhalefet partisini ve parti genel başkanını yazınız.( 5 puan)

2-) Şeyh Sait İsyanı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, İstiklal Mahkemeleri, Takrir-i Sükûn Kanunu kelimelerini kullanarak tarihi bir paragraf yazınız. ( 10 puan)

3-) Atatürk, “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Sözlerini hangi olay üzerine söylemiştir? ( 5 puan)

4-) Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır? ( 5 puan)

5-) 1924 Anayasasında yapılan değişikliklerden iki tanesini yazınız. ( 10 puan)

6-) Halifeliğin kaldırılma nedenlerinden iki tanesini yazınız. ( 10 puan)

7-) Tahir: Milli tarih bilinci

Orçun: Milli dil bilinci

Saadet: Bağımsızlık

Ali: Sınırları genişletme

Ayşe: Özgürlük

Aylin: Müslüman devletlerin iç işlerine karışma

Öğretmen, Atatürkçülüğün dayandığı esasları sorduğuna göre kaç öğrenci soruya doğru cevap vermiştir?

a) 1        b) 2           c) 3              d) 4            e) 5

8) Saltanatın kaldırılması hangisinin bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir?

a) Ulusal bağımsızlığın

b) Ulusal egemenliğin

c) Cumhuriyetin ilanının

d) Halifeliğin kaldırılmasının

e) Lozan Antlaşmasının

9-) Türk madenciliğini geliştirmek, madenleri çıkarmak ve işletmek için kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş bankası           b) Ziraat             c) Etibank                  d) Denizbank             e) Akbank

10-) Özel sektörü sanayi alanına çekmek için çıkartılan kanun hangisidir?

a) Teşviki Sanayi

b) Kabotaj

c) Aşar

d) Takriri Sükun

e) Vatan-ı Hıyanetiye

11-) Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Lozan Antlaşmasının imzalanması

b) Halifeliğin kaldırılması

c) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

d) Ziraat Bankasının kurulması

e) Saltanatın Kaldırılması

12-) Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’nin Batılı ülkeler ile olan ilişkilerini kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı söylenemez?

a) Miladi takvime geçilmesi

b) Hafta tatilinin pazara alınması

c) Okka yerine kilogram kullanılması

d) Türk dilinin sadeleştirilmesi

e) Yerel saat yerine uluslar arası saatin kabul edilmesi

13-) Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler.

Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine

b) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına

c) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna

d) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması gerektiğine

e) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına

14-) Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

a) Tevhidi Tedrisat Kanununun yayınlanması

b) Maarif Teşkilatı Hakkında kanun çıkarılması

c) Harf inkılabının yapılması

d) Eğitim ve öğretimin ulusallaşması

e) Millet mekteplerinin açılması

15-) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadının yönetime katılmasını sağlama

b) Aile yapısında değişiklik yapma

c) Çok partili hayata geçişi sağlama

d) Seçime katılmayı zorunlu hale getirme

e) Aile hayatını yeniden düzenleme

16-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde çok partili hayata geçişin bir süreliğine ertelenmesine neden olmuştur?

a) Medeni Kanun

b) Kubilay Olayı

c) Bozkurt Olayı

d) Demokrat Partinin kapatılması

e) Nüfus Mübadelesi 

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır. Test soruları 5’er puandır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Diğer 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi yazılı sınavlarımız için tıklayınız.

Cevap anahtarını talep eden arkadaşlar yorum kısmından bildirsinler. Yorum yazarken E-posta(mail) adreslerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Yorumlarınız incelendikten sonra e-posta adreslerinize cevap anahtarlarını gönderiyoruz.  Yazılarımızı oluşturmak için bir emek harcıyor ve en az iki saat çalışıyoruz, bazı arkadaşlar yazıyor “cvplar nerde” “cevaplar yok mu” vb.(Bu şekilde yazmayın) Taleplerinizi dile getirirken kim olduğunuzu ve yazıyı ne amaçla kullanacağınızı yazmayı unutmayınız. Aksi takdirde geri bildirim alamayabilirsiniz. Yorum kısmına bir teşekkür yazısı yazmanız emin olun bizim gayretimizi artırıyor.  Anlayışınız için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

Yasal Uyarı: İzinsiz kullanımı ve yayımlanması yasaktır. Yasağa uymayanlar için hukuki işlem yapılacaktır.

About admin

Dikkatinizi çekebilir

12.Sınıf TC İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

A-) Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.[1-4. Sorular 3’er puan, 5.soru 5, 6. Soru 8, 7. Soru …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir